(495) 655-66-80, 655-66-85
8-800-550-14-44
 • -: 8:00 - 20:00
 • : 9:00 - 18.00
 • : 9:00 - 16:00
- , ., , . 3
    
 •       , .

 •      — . , .

 •     026/.

 • « » —   .

 •   ,   ,     .

 •  

  , , .

 2020
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
 2020
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
 - “  ”

, .

« , ,  .   !»

» » T?i sao nn ch?n D?ch v? mn hnh qu?ng…

 


22  2020 .
Robertjeoxy

T?i sao nn ch?n D?ch v? mn hnh qu?ng co t?i sn bay t?i Son Media
Sn bay Tn Son Nh?t l sn bay c lu?ng hnh khch l?n nh?t Vi?t Nam v?i 30 — 35 tri?u lu?t khch m?i nam so v?i con s? 6 tri?u c?a sn bay N?i Bi v 3 tri?u c?a sn bay N?ng. Qu?ng co sn bay, l knh qu?ng co hi?u qu? cho thuong hi?u c?a doanh nghi?p khi kh? nang ti?p c?n khch hng l r?t cao.

Ngy ny cc hnh th?c qu?ng co PR s?n ph?m, d?ch v? v cng da d?ng v phong ph. Chnh v v?y ta c?n c hi?u bi?t d? l?a ch?n phuong ti?n, hnh th?c qu?ng co ph h?p s?n ph?m, d?ch v? c?a mnh. Qu?ng co t?i sn bay l m?t trong nh?ng hnh th?c qu?ng co pht tri?n m?nh m? trong nh?ng nam g?n dy. Nh?ng l?i ch n mang l?i l v cng l?n, tang kh? nang nh?n di?n thuong hi?u, gi?i thi?u s?n ph?m, d?ch v? r?t hi?u qu?Ch c?n xc d?nh v t?p trung dng vo d?i tu?ng khch hng, khch hng ti?m nang l b?n s? nh?n th?y ngay hi?u qu? c?a chi?n d?ch qu?ng co.

D?ch v? mn hnh qu?ng co t?i sn bay dang d?n tr? nn quen thu?c v?i cc doanh nghi?p Vi?t. Son Media t? ho l m?t trong nh?ng cng ty hng d?u cung c?p cc d?ch v? qu?ng co sn bay uy tn, hi?u qu? nh?t hi?n nay. Son Media tr? ngu?i d?ng hnh thn thi?t c?a cc doanh nghi?p Vi?t mu?n qu?ng b Thuong hi?u d?n r?ng ri

V?i d?i ngu Chuyn vin nhi?u nam kinh nghi?m s? h? tr? nhi?t tnh cc doanh nghi?p l?a ch?n d?ch v? qu?ng co sn bay m?t cch hi?u qu? nh?t v?i cc v? tr qu?ng co d?c d?a nh?t cho doanh nghi?p

Son Media t? ho l s? l?a ch?n hng d?u c?a cc doanh nghi?p hng d?u Vi?t Nam: Vin Group, Ha Ph, Nam A Bank, Asano, Tn Hi?p Pht l?a ch?n.

Son Media l don v? tin phong cung c?p cc lo?i hnh qu?ng co t?i sn bay, cho cc doanh nghi?p Vi?t, v?i nhi?u l?a ch?n hnh th?c qu?ng co ph h?p ngn sch:

Billboard

Lcd

Led

B?ng cu?n spd

Walldraps

Qu?ng co trong v ngoi thn xe bus dua dn khch sn d?

Decal dn trn xe d?y hnh l

Qu?ng co bi?n h?p dn

Qu?ng co bi?n l?t 3 m?t

Qu?ng co bi?n treo th?

Qu?ng co dn deal

Standy

?

Nh?ng l?i ch t? d?ch v? mn hnh qu?ng co t?i sn bay mang l?i cho Doanh nghi?p
Nng t?m thuong hi?u c?a doanh nghi?p

Qu?ng b hnh ?nh , thuong hi?u c?a doanh nghi?p d?n cc d?i tc trong v ngoi nu?c.

V? tr qu?ng co d?p, thng di?p qu?ng co du?c hi?n th? b?t m?t trn cc thi?t b? hi?n d?i t?o du?c ?n tu?ng t?t nh?t v? s?n ph?m d?ch v?.

Thu ht du?c s? ch , t?n d?ng du?c kho?ng th?i gian tr?ng c?a khch hng nh?m gi?i thi?u s?n phm d?ch v? m?t cch hi?u qu? nh?t

Thu ht du?c khch hng m?c tiu qua d mang l?i hi?u qu? marketing cao cho doanh nghi?p

?

Bi?n kho?ng th?i gian ch? c?a khch hng tr? nn th v?

Kho?ng th?i gian ch? d?i tru?c m?i chuy?n bay thu?ng kho?ng 1 ti?ng d?ng h?, nh?ng qu?ng co xu?t hi?n t?i sn bay d?c do, b?t m?t s? dem l?i nhi?u tr?i nghi?m v? m?t c?m xc cho khch hng, bi?n s? ch? d?i tr? nn th v? hon.

Ti?p c?n hng tri?u khch hng ti?m nang

S? li?u th?ng k cho bi?t, m?i m?t sn bay nhu N?i Bi, Tn Son Nh?t c th? d?t hng tram tri?u khch/nam, tnh trung bnh m?i thng s? c hng tri?u ngu?i di l?i t?i sn bay, m?i qu?ng co t?i sn bay s? ti?p c?n du?c v?i hng tri?u tri?u khch hng cho doanh nghi?p.

?

Khch hng thu nh?p kh v cao l ch? y?u

Khch hng khi t?i sn bay thu?ng l nh?ng hnh khch du l?ch, nh?ng ngu?i thu?ng xuyn ph?i di chuy?n. V dy l nh?ng khch hng ti?m nang ? t?m phn khc thu nh?p t?m cao, c ti chnh kh gi? v d? thc d?y/can thi?p vo quy?t d?nh mua hng c?a h? s? b? ?nh hu?ng b?i cc qu?ng co xu?t hi?n ? sn bay.

Cc khch hng khi t?i sn bay thu?ng l cc hnh khch du l?ch, nh?ng ngu?i thu?ng xuyn di chuy?n. Nh?ng ngu?i ny thu?ng c ti chnh kh gi? v h? c?m th?y mua s?m nhu l m?t ph?n c?a tr?i nghi?m du l?ch.

Hnh th?c qu?ng co hi?n d?i th?i k? 4.0

Theo d? don, qu?ng co t?i sn bay s? ti?p t?c l d?i tu?ng c s? tang tru?ng dng k?. Kho?ng 10 nam sau, t?ng s? hnh khch s? tang ln con s? 7 t? ngu?i trn ton th? gi?i, do v?y theo dnh gi, hnh th?c ny v?n dang v s? pht tri?n.

?

PR s?n ph?m, doanh nghi?p, vi?c lm

76% nam gi?i v 63 % n? gi?i cho r?ng nh?ng qu?ng co t?i sn bay m h? nh? du?c d ?nh hu?ng d?n quy?t d?nh c?a h?. V?y nn, dy lun l m?t hnh th?c qu?ng b doanh nghi?p, s?n ph?m hay th?m ch l co h?i vi?c lm du?c yu thch b?i nh?ng l?i ch, hi?u qu? m chng c th? mang l?i.

?

Xu hu?ng truy?n thng c?t l?i

Cu?c cch m?ng 4.0 dang d?n bi?n mn hnh k? thu?t s? thnh phuong ti?n truy?n thng c?t li, khi?n cc qu?ng co sn bay ngy cng pht tri?n thm nhi?u lo?i hnh hi?n d?i hon nhu mn hnh Led, LCD, Video Wall ti?p c?n g?n hon v?i cc d?i tu?ng khch hng khc nhau.

V?i luu lu?ng hnh khch cao, th?i gian d?ng cao v c?m xc tang cao, 42% hnh khch c nhi?u kh? nang mua hng ngay l?p t?c khi ti?p c?n cc qu?ng co ? Sn bay

?

Gi?i php qu?ng b thuong hi?u ton di?n

Qu?ng co sn bay s? lm gia tang gi tr? nh?n th?c thuong hi?u, m?t gi?i php qu?ng b ton di?n khi c t?i 71% cc hng hng khng cao c?p nghi r?ng c th? th?y cc thuong hi?u uy tn du?c qu?ng co ? sn bay.

?

Gi?m t?i cang th?ng cho hnh khch

Trong m?t mi tru?ng kn nhu sn bay, nh?t l trong kho?ng th?i gian ch? d?i tru?c m?i chuy?n bay hay khi chuy?n bay b? delay, hnh khch thu?ng s? c xu hu?ng tm m?t noi ngh? ngoi. Theo d, nh?ng qu?ng co sn bay d?c do, thu ht h? gi?ng nhu xem m?t chuong trnh gi?i tr gip h? qun di th?i gian v c?m th?y d? ch?u hon d ph?i ch? d?i.

?

Tr? em thch th , c th? khi?n chng khng qu?y nhi?u

Tr? em l m?t trong nh?ng d?i tu?ng d? gy m?t tr?t t? nh?t, d?c bi?t khi ? trong m?t khng gian kn, chng thu?ng d? chn v nhanh chng by tr d? gi?i khuy. Tuy nhin, v hnh chung c th? lm phi?n ngu?i xung quanh, tuy v?y, nh?ng qu?ng co sn bay d?c do, b?t m?t s? nhanh chng thu ht chng v khi?n chng ngoan ngay khng cn qu?y nhi?u ph? huynh n?a.

Trong t?t c? cc lo?i hnh qu?ng co sn bay, mn hnh qu?ng co sn bay Led, LCD hay mn hnh ghp Video Wall v?n lun du?c dnh gi cao nh?t, tuy s? ph?i d?u tu nhi?u hon nhung r rng nh?ng hnh ?nh video s?ng d?ng, thay d?i lin t?c s? hi?u qu? hon r?t nhi?u so v?i nh?ng hnh ?nh tinh nhu t?m pano, decal trn chi?c xe d?y hay bi?n h?p di?n t? thng thu?ng. N?u b?n mu?n thuong hi?u c?a mnh ph? sng t?i cc sn bay, hy d?u tu nh?ng chi?c mn hnh hi?n d?i ho?c c th? dng d?ch v? cho thu d? mang l?i nh?ng gi tr? v? kinh t?, nh?n di?n thuong hi?u cho doanh nghi?p c?a b?n.

?

ng bo gi] D?ch v? mn hnh qu?ng co t?i sn bay Tn Son Nh?t — N?i Bi : Lin h?
?

Hotline:0909609607

Email: Hoangsoncao88@gmail.com

?

Th?c m?c thu?ng g?p v? D?ch v? mn hnh qu?ng co t?i sn bay?

1. cc thng bo g m mn hnh k? thu?t s? R?t c th? hi?n th??

Ngay c? Lc qu khch hng chua nhn th?y nh?ng mn hnh chuyn d?ng T?i cc s? ki?n, th Qu khch hng cung C th? d lm b?t g?p g? T?i cc Khu V?c cng c?ng nhu Trung tm thuong nghi?p, sn bay, b?nh vi?n, Chng dc dng d? trnh chi?u thng bo ho?c nh?ng m?u qu?ng co.

cc monitor qu?ng co kh l linh ho?t, ph chu?n chng Qu Khch R?t c th? cho hi?n th? b?t k? di?u g. tuy nhin, ph?n nhi?u, c b?n cch chnh d? c`n d?n n:

Hi?n th? nh?ng chuong trnh d? hi?n th? nh?ng hu?ng d?n, cc s? ki?n s?p d?n and th?i h?n chng di?n ra. y thu?ng l t? d?ng ha, update T?i cc th?i di?m c? d?nh d? hi?n th? thng tin hot nh?t v quan tr?ng nh?t.

Hi?n th? nh?ng poster & video qu?ng co c?a cc nh ti tr?.

Ku pht m m?i ngu?i lm cc vi?c ? m?t th?i gian khng gi?ng nhau trong m?t ngy khc l?.

i?u tr?ng y?u nh?t d? c?n th?n l cc mn hnh chuyn d?ng k? thu?t s? lm tang du?c s? ?nh hu?ng. Khng tuong duong cc m?u qu?ng co truy?n th?ng ch? hi?n th? dc cc thng tin tinh, monitor k? thu?t s? th ngu?c l?i, chng h? tr? nh?ng thng tin dng m?c & dng lc, cung nhu cc qu?ng co Khoanh vng chnh xc m?c tiu nhung ba?n dang tm ki?m.

?

2. Ga c??
Ngn sch c?a mn hnh digital signage ph? thu?c qu nhi?u v? n?i dung m qu khch mu?n trnh chi?u and ci cch m Qu Khch mu?n n hi?n th?. M?t cch t?ng quan, n d?a vo vo s? lu?ng monitor v kch c? c?a chng, cung gi?ng nhu gi c?a di?n v k?t n?i internet. qu khch cung s? Cho t?i di?u ny n?u nhu Qu khch hng mu?n nh?ng d?u hi?u du?c theo di & m?c d? ch?t ch? B?n mu?n nghin c?u v phn tch n?i dung m Qu khch hng hi?n th? t? ph?n ph? tr?.

3. nh?ng qu?ng co k? thu?t s? ko di bao lu?
y cung l ph?n c?n thi?t nh?t, cc monitor hi?n th? chuyn d?ng du?c s? d?ng d? pht nh?ng qu?ng co k? thu?t s? trong m?t vng l?p hi?n th?, ho?c m?t chu?i cc qu?ng co d dc ln l?ch hi?n th? ? m?t khung th?i gian nh?t d?nh.

Son MEdia nh?n ra r?ng nh?ng qu?ng co m ch?y t?m 15 giy s? c ?nh hu?ng l?n nh?t, d?c bi?t trong b?i c?nh s? ki?n online m?c & v?i s? ch c?a ngu?i tiu dng ngy cng ng?n.

d?y l kho?ng th?i h?n l tu?ng d? h? thu du?c thng di?p c?a b?n m?t cch C?p T?c & g?n m khng m?t di s? t?p k?t, and n cung d? lu d? ngu?i xem bi?t v? thuong hi?u, s?n ph?m & d?ch v? c?a chnh b?n.

4. Nn tnh t?n ph bao nhiu cho cc m?u qu?ng co?
M?t l?n n?a, Chi ph ny s? dc tnh d?a trn s? lu?ng mn hnh m Qu khch hng c and s? lu?ng ngu?i m Qu khch hng mu?n h? tham gia vo s? ki?n.

Nn nh? r?ng, monitor qu?ng co cung c?p m?t th?i co tuy?t v?i d? tang duy thu. N l m?t cng c? hon h?o d? nh?ng nh ti tr? hi?n th? cc d?ch v? v s?n ph?m c?a h? v cc ngu?i tham d? s? b? h?p d?n b?ng nh?ng qu?ng co ng?n nhung c chuy?n d?ng.

H? th?ng monitor chuyn d?ng trng th c v? tinh vi, nhung lc qu khch hng bi?t chng bao g?m cc g & thng bo g qu khch hng c?n cho doanh nghi?p v qu?ng co c?a cng ty, n th?t s? l 1 cng ngh? c?c k? don gi?n d? gy ?n tu?ng v?i qu khch hng, gip tang thu?ng th?c & ?nh hu?ng c?a h? v?i doanh nghi?p c?a b?n.

.

.

« »   :

 • « »   026/,   .     .
 • , .     ,     . , .
 •     .     ,        .
 • « » ,    .   ,           .
 •      , , .
 •    …
 •         …
 •        .…
RSS

- « » 2004-2020
, 3, . , .
+7 (495) 655-66-80, 655-66-85, info@kolibel.ru

  -77-01-004973
 •  .
 •    .
 • e-mail   ,    ,   ,  
.